Bu işte Tanrı’nın Parmağı var- 18 Ağustos Kova Burcunda Parçalı Ay Tutulması


18 Ağustos 2016 Perşembe günü 11:26da Kova Burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. Ay Tutulmaları bir şeylerin açığa çıktığı, aydınlandığı, ortaya çıktığı dönemleri işaret eder. Hemen öncesinde (2 Ağustos) gerçekleşen Yeni Ay ile başlattığınız işlerin de sonuçlarını, meyvelerini toplayabilirsiniz. 

Ay Tutulmaları çok kuvvetli enerjiler içeren Dolunay’lardır. Ay ve Güneş’in karşı karşıya gelmesi ile kadın-erkek ve duygu-ego arasında kaldığımız dönemlerdir. Özellikle ikili ilişkilerde tansiyon ve gerginlik yükselir. Ay Tutulmaları etkileri normalde üç ay kadar devam etse de bu Ay Tutulması Ay’ın üstünde gölge oluşturmayacağı için normal bir Dolunay gibi iki hafta süre ile hayatımızda etkili olacak. 

Kova Burcunda gerçekleşen Dolunay/Ay Tutulmalarında toplumsal konular ile bireysel özgürlük karşı karşıya gelir. Bir yandan teknoloji, yeni bilimsel çalışmalar, inovatif çözümler, ekip çalışmaları, organizasyonlar, sosyal yaşantı diğer yandan yaratıcılık, hobiler, çocuklar, tatiller, aşk, romantizm ve bireysel yaratıcılığınızı ortaya koyma arasında gel gitler yaşayabilirsiniz. 

Daha objektif, özgür, hümanist ve mantıklı davranma arzusunda olacağımız bu günlerde bireyselliğe önem verdiğimiz kadar toplum içindeki yerimiz ve varlığımız da önemli olur. Kova Burcunda Ay Tutulması dönemleri ikili ilişkilerde arkadaşlık ve romantik bir ilişki arasında kalabileceğimiz; bir yandan bir şeylerin açığa çıkması, arkadaşlık gibi gözüken ilişkilerin romantik ilişkilerdönüşebilir ya da romantik olduğunu düşündüğümüz ilişkiler arkadaşlığa dönüşebilir.

Gökyüzünde önemli ve nadir bir dizilim olan YOD yani “Tanrı’nın Parmağı” olarak adlandırılan dizilim Ay Tutulması esnasında gerçekleşecek. Bu dizilimin tetiklediği olayların gerçekleşme şekli  “kadersel” ya da “yazgı” gibi hissedildiği için “Tanrı’nın Parmağı”nın bu işte yer aldığı düşünülmüştür. Bu dizilim içinde yer alan gezegenler bize neyin ön plana çıkacağı konusunda bilgi verir: Jüpiter, Merkür, Ay ve Uranüs ise bu dizilim Jüpiter yani ruhsal, dinsel konuların ön plana çıkacağını gösteriyor. 

Tutulma esnasında Jüpiter ile kavuşumda bulunan “Alkaid” sabit yıldızı eski çağlardan bu yana, özellikle İslam Astrolojisi dünyasında, “ulusları imha eden” ya da “yaslı hizmetliler” olarak adlandırılmıştır. Bu kavuşum ile din, dinsel konular, ilahi görüşler, felsefeler ve bunlara hizmet eden şeyler uğruna ulusal/kitlesel yas ilan edilebilecek; bu amaca hizmet edebilecek kişilerin ya da olayların ortaya çıkması ya da açığa kavuşması söz konusu olabilir. Türkiye haritasına bakıldığında Ay Tutulması halkımızın duygusal anlamda gergin olacağı,aydınlanacağı, bir yandan yas tutarken bir yandan da stabil bir ortamda olamayacağımızı gösteriyor. 

Etkisi uzun süremeyecek olan bu Ay Tutulması 1 Eylül’de gerçekleşecek Güneş Tutulması ve 16 Eylül’de gerçekleşecek Ay Tutulması için öncü kuvvet niteliğinde olacak gibi gözüküyor. 

Başak ve Balık Burçlarında gerçekleşecek bu Tutulmalar ülkemiz için oldukça ilginç bir serinin ortasında bulunuyor. Özellikle 1960, 1971, 1980, 1997, 2007 yıllarında yine Balık- Başak ekseninde Tutulmaların gerçekleşmiş olması; 1971 ve 1980 yıllarında yine bunlara ek olarak Kova Burcunda Ay Tutulması gerçekleşmiş olması da oldukça şaşırtıcı. Zira bu tutulma serisi Şubat 2017’de sonlanıyor ve 2025’e kadar bir daha yaşamayacağız. 

1 Eylül Başak Burcunda Parçalı Güneş Tutulması

1 Eylül 2016 günü saat 12:04’te Başak Burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Ay ve Güneş, Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda; Satürn ve Mars Kavuşumda ve Ay-Güneş’e kare açı içinde; Neptün, Satürn ve Mars’a Kare, Güneş ve Ay’a karşıt açı yaparken Güney Ay Düğümü ile kavuşumda olacak. Güneş Tutulması sırasında Başak Burcundaki son günlerini yaşayan Jüpiter, Retro olan Merkür ile kavuşum içinde olacak. 

Her Güneş Tutulması, Güneş ve Ay’ın bir araya gelmesi ile oluşan, kuvvetli bir Yeni Ay’dır. Doğum haritamızda her hangi bir noktaya dokunması durumunda karşı konulamaz yeni başlangıçlara olanak sağlar. Yeni bir başlangıç yapmak ve temiz bir sayfa açmak için bir fırsat. Eğer ilerlemek ve yeniliğe adım atmak istiyorsanız eski alışkanlıkları, davranışları, inançları sorgulama zamanıdır. Kimi zaman, hayatınızı tetiklediği noktaya göre, itici bir güç, bütün olayların başlangıcı olan bir kurşun gibi etkileyici olabilir. 

Başak Burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, diğer etkileşimlerden bağımsız olarak, plan- program yapmanın, iş ya da sağlık ile ilgili günlük düzende yeni bir başlangıç yapmanın, sağlıklı bir rejim ya da ruhsal yaşantı için arınmanın, mükemmeliyetçilik, düzeltme, iyileştirmenin yüksek olacağı bir dönemin başlangıcını işaret eder. Bu dönemde günlük düzen, sağlık ve iş ile ilgili geleceğe yönelik planlar yapmak verimli olabilir. 

Güneş Tutulmasının Astrolojik Etkisi: 

Güneş Tutulması en belirgin hali ile Afrika’dan gözlemlenecek. Güneş, yeniden karanlıktan aydınlığa kavuşurken hayatımızda bazı şeylerin farkına varmaya başlayacağız. 

Her Güneş Tutulması bir Tutulma ailesinin parçasıdır. Tutulma aileleri kendi içinde anlamlar barındırır. 1 Eylül 2016’da gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması “19 Kuzey” ailesinin bir bireyi. 19 Kuzey ailesi tutulmaları “hayal dünyasından gerçek dünyaya geri dönüş”, “realizm”, “gerçek bilgilerin ortaya çıkması” anlamlarını taşır. 

Tam da bu anlamda bir Güneş Tutulmasının Neptün, hayaller ve illüzyon ile karşı karşıya gelmesi, Satürn ve Mars ile kare yapması zorlanarak, tüm gücümüzle savaşarak ve olgunlaşarak bir başlangıç yapabileceğimizi gösteriyor. 

Bu dönemde mükemmeliyetçilik standartları ve akışına bırakmak arasında denge kurmak önemli olacak. Geçmişte yaşanan olaylar, geçmişten gelen kişiler ile ilgili illüzyonu aşmak ve farkındalığı yükseltmek ve olanın ötesini görmek gerekebilir. Pazarlık ya da sözleşme yapmak uygun bir dönem olmayabilir. Dengeyi bulmak özeleştiri ile yaratıcılığı ve gelişmeyi yok etmekten öte, birlikte uyum içinde kullanmayı getirecek.

Güneş Tutulması esnasında zihin ve iletişim gezegeni Merkür’ün geri harekette ve Jüpiter ile kavuşumda olması geçmişten gelen bilgilerin, konuların, kişilerin abartılı şekilde ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Endişenin yükselmesine sebep olabilecek kişi ve olaylar ile karşılaşabiliriz. 

Türkiye ve Güneş Tutulması

1 Eylül’de gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, Türkiye haritasında basın, medya, dergi, gazete vb yazılı basın, sınır komşusu devletler, temel eğitim, öğretmenler, öğrenciler, posta, iletişim, trafik, köprüler, yollar, toplu taşıma gibi konuların yer aldığı 3. Evde gerçekleşecek. Bu alanlarda gerçeklerle karşılaşmamız, ayağımızın yere basması gerekecek. Tutulmanın hemen öncesinde 3. Köprü açılışının ve Eylül ayında okul dönemi başlayacak olması, bu konular ile ilgili daha önce olmasını istediğimiz ya da olduğunu düşündüğümüz şekilde olayların gerçekleşmediği konusunda bir aydınlanma getirebilir. 

Bir diğer önemli konu ise Satürn ve Mars’ın Tutulma esnasında Türkiye haritasının 6. Evinde Antares sabit yıldızı ve birbirleri ile tam kavuşuma çok yakın olması. Antares agresif, savaşçı, fanatik, kavgacı, hırçın, sert ve gözü karalık getirir. Mundane astrolojide 6. Ev İşçiler ve çalışanlar, memurlar, sendikalar, sağlık çalışanları, gönüllü çalışanlar, silahlı kuvvetler, kamu sağlığı, medikal hizmetler, hizmet sektörü, kızılay vb organizasyonları temsil eder. Komşu ülkeler, anlaşmalar, eğitim, ulaşım gibi konularda aydınlanan konular ile silahlı kuvvetlerin agresif bir tutum içine girmesi söz konusu olabilir. Hükümet ya da görevdeki kişilerin beklenmedik, öngörülemez tepkilerine yol açabilir. 

Özellikle topraklarımız, memleketimiz, yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz, bayrağımız belli belirsiz açıklamalar ya da geçmişten gelen konuların yeniden ve genişletilmiş bir şekilde gündeme gelmesi halkın genel huzurunu zorlayabilir. 

Güneş Tutulmasında Neler Yapmalı: 

1 Eylül’de gerçekleşecek Güneş Tutulması öncesi ve sonrasında en çok İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarının ilk yarısında doğan ya da bu burçların 4-14 dereceleri arasında gezegenleri bulunan kişileri etkileyecektir. Değişim enerjisinin çok yoğun olduğu farkındalığı ile hareket etmekte fayda var. Değişime direnmek de, her şeyi akışına bırakmak da zorlayıcı olabilir. Ancak Ağustos 15 ile başlayan ve Eylül sonuna kadar devam edecek bu süreçte dikkatli adımlar atmakta fayda var. 

Ekonominin dalgalanması- Satürn-Neptün karesi; Jüpiter’in Terazi Burcuna geçişi ve Eylül Ay Tutulması bir sonraki yazıda…

Sevgiyle, 

Ayşegül Kuyumcu Türker

Bu blogdaki popüler yayınlar

Her 29 Yılda bir hayatımız bir tepe taklak olur! Peki niye?

11 Ocak Astrolojik Gündem

Dolunay, Kurt Adam, Aslan ve Kova