Disiplin, Otorite, Sınav ve Sabreden DervişSatürn'ün Oğlak Burcuna geçiş yaptığını sağır sultan bile duydu. Karmanın Lordu, Baş Öğretmen, Zaman kaydedici diyerek Astroloji derslerinin terimleri ile buluşturduk sizleri. Baş kötücül, korkular, sınavlar da dedik de... Bakalım ne demek istemişiz? 

Eski çağlarda gökyüzü ile etkileşimimiz daha anlık ve yoğun takip edilirken; tüm gezegenlerin o dönem hareketleri ile dünya üstünde yaşananların karşılığı olarak adlandırılmış. Yani her hangi bir gezegenin bir burçtan geçiş döneminde dünyada karanlıklar yaşandıysa o dönem "kötü" güzellikler yaşandı ise "iyi" olarak adlandırılmış. Yıllar, yüz yıllar geçtikçe aslında her şeyin o kadar da tek taraflı olmadığı anlaşılmış. Yani "büyük kötücül" Satürn ölüm, karanlık, kasvet, kısırlık, bereketsizlik getirirken "Karmanın Lordu" yani "ne ekersen onu biçersin"in anlamı olmuş. Zaman geçtikçe sınavlar verildikçe güzelliklere kavuşulan, sınavı veren/dersini alanın ödülüne kavuştuğu görülmüş; maddi ya da manevi olgunluk gelmiş.. Satürn evrile çevrile Baş Öğretmen olmuş.. Tıpkı insan gibi insanı anlatan, anlamaya bir yol olan kavramlar da evrilmiş.. 

Disiplin, Sınav, Sabreden Derviş vs Kurbağa Prens

Satürn, insan yaşamında doğal olan ruhsal dönüşüm ve olgunlaşmayı temsil eder. Bu olgunlaşma deneyiminin şekli, karakteri ya da kalitesi diyebileceğimiz kısıtlanma, engeller ya da disiplin'dir Satürn'ü kötücül yapan. Sonucuna bakmadan geçtiğimiz yolun zorluğunu anlatıyoruz aslında. Kendimizi, köklerimizi, bu hayatta sağlam temel atmak istediklerimizi sembolize ederken; hiçbir zaman "ol"ma ya da "tamam"lanma olmadığı için, bir korku bir zorluk olarak adlandırılmıştır. Sonuçta 28 yılda bir aynı burcu ziyaret ederek aynı konuların üzerinden geçmemize, olgunlaşmamıza, uzmanlaşmamıza, sağlamlaşmamıza bir süreç tanıyan bu sembol sabreden dervişi muradıyla, bekleyen prensesin kurbağasını yakışıklı prensle ödüllendiriyor. Erdem, bilgelik ve olgunluk Satürn yolculuğunun ödülleri olacaktır. Her kim ki sebat sabır ederse bu ödüllere kavuşacaktır. 

Oğlak Burcunda Satürn

Her burçta 2-3 yıl ortalamada seyri ile aynı burca yaklaşık 28 yılda bir gelen Satürn 1988-1991 yıllarından sonra ilk kez yeniden Oğlak Burcuna geçiş yaptı. Eğer ömrünüz yetiyorsa 1988-1991 geçişinde hayatınızın hangi alanlarında ne gibi etkiler ile karşılaştığınızı hatırlamanızda fayda var. Önümüzdeki 3 yıl için bir gösterge olabilir. 

Satürn'ün geçtiği burç hayatımızın hangi alanında kendimize hedefler koyacağımızı ve uğraşacağımızı belirtir. Yaklaşık 3 yıl boyunca astrolojik/doğum haritanızın hangi alanından geçiyorsa o alanda disiplin, sistem, sorumluluk, sınav, düzen, hedef ve sonuç getirir. Oğlak Burcunda başarı, onur, heves/istek ve otorite arzusu taşır. Kariyerinde ya da toplumda başarılı olmak; statü sahibi olmak ister. İster dediğime bakmayın; dışardan gelip birisi istek aşısı yapmıyor bize. Ancak yüzyıllardır gözlenen, Satürn Oğlak Burcundan geçerken insanoğlu içinden böyle istek ve hevesler ile donanmış. Hayatına yeni bir sistem getirmek, öz disiplin sağlamak, ün/şan edinmek, uzmanlaşmak, saygın bir yer sahibi olmak isteği Satürn'ün Oğlak Burcundaki seyri. Bu da tabii ki hedefler koymak, çok çalışmak, azmetmek ve zorlanmak ile ilişkilendirilebilir. Başarı elde etmek ile geçtiğimiz yol her zaman bir değil. Sonuçta kişinin kendini ne kadar tatmin olmuş hissettiği çabası kadar. Bu yüzden "yol"un kendisini iyi belirlemek gerek. İçten gelen istek kadar dışarıdan gelen dayatmalar ve zorlamalar ile ulaşılması gereken yere ulaşmak da mümkün.. Belki de kader... İşte burada bir tanımlama bulmak istediğimiz için Satürn'ü "Büyük Öğretmen" ya da tüm bunları yaptıran "Karmanın Lordu" olarak tanımlıyoruz. Oysa kimse bize bir şey yaptırmıyor... Süreç bizim sürecimiz, kabul ettiğimiz kadar sonuç alıyoruz.. 

"Ne ekersen onu biçersin" çünkü "gökte ne varsa yerde de o vardır..."

Sevgiyle, 

Ayşegül


Bu blogdaki popüler yayınlar

Her 29 Yılda bir hayatımız bir tepe taklak olur! Peki niye?

Dolunay, Kurt Adam, Aslan ve Kova

11 Ocak Astrolojik Gündem